•  

   

  ECS | Setting the Standard

  En ledende leverandør av tjenester for bilindustrien

 • Løsninger

  ECS har spesialisert seg på effektive og bærekraftige løsninger

 • Standarder

  Vi jobber sammen med deg for å utvikle presise, målbare, oppnåelige,
  realistiske, tidsbundne (SMART) driftsstandarder

 • Utdanning

  Vi hjelper deg med å implementere operasjonelle standarder i hele selskapet
  gjennom en rekke skreddersydde opplæringsløsninger som omfatter
  en til en coaching, klasseromsundervisning og e-læring

 • Compliance og overholdelse av retningslinjer

  Vi tilbyr bransjens beste løsninger for å verifisere compliance og etterlevelse
  av retningslinjer. Dette gjennomføres av eget team av fagfolk,
  som støttes av avanserte kontrollprogramvare

 • Forretningsløsninger

  Våre systemer og dataeksperter hjelper deg, så du enkelt kan synliggjøre
  styrker og svakheter, slik at du bedre kan forstå bedriftens
  behov og styre tiden din mer effektivt

 • Nye utfordringer

  Vi trives på nye utfordringer - og tilpasser våre
  programmer for å møte de spesielle
  behovene til våre kunder

"Siden starten av ECS i 1995, har vi blitt en ledende tjenesteleverandør for bilindustrien, og vi opererer i mer enn 40 land"
- Allan Monteath | MD