Υπηρεσίες

Η ECS ειδικεύεται στην παροχή αποτελεσματικών και εφικτών επιχειρηματικών λύσεων για την υποστήριξη των διοικητικών ομάδων των πελατών μας σε παγκόσμια βάση.

Τα προγράμματα είναι προσαρμοσμένα να ικανοποιούν τις ειδικές ανάγκες κάθε πελάτη ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας του. Πάντοτε επανεξατάζουμε τα προγράμματα μας προκειμένου να βρίσκουμε τρόπους ώστε να προσθέτουμε αξία και να διατηρούμε κορυφαία αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας παρακαλούμε καλέστε μας.

Οι βασικές εργασιακές περιοχές που ασχολούμαστε:

 


 

Πρότυπα

Το κλειδί για την εργασιακή επιτυχία είναι να υπάρχει ξεκάθαρο αρχείο λειτουργικών προτύπων τα οποία είναι πλήρως καθορισμένα, μετρήσιμα, επιτεύξιμα, πραγματικά οριοθετημένα καλύπτοντας κάθε απαίτηση των εργασιακών λειτουργιών.

Δουλεύουμε μαζί σας για να καταλάβουμε πλήρως τις εργασιακές σας προτεραιότητες και προκλήσεις ώστε να αναπτύξουμε ένα αρχείο λειτουργικών προτύπων, βασισμένο στην βέλτιστη εργασιακή πρακτική, ώστε να βελτιώσουμε την συνολική σας επίδοση.

Τα πρότυπα μπορούν να εφαρμοσθούν σε μια εργασιακή λειτουργία ή σε πολλαπλές εργασίες και αναπτυγμένα δίκτυα.

Ανάλυση Εργασίας

Οι αναλυτές μας εργάζονται μαζί σας προκειμένου να αναγνωρίσουν και να θέσουν προτεραιότητες στην εργασιακή διαδικασία. Για κάθε κύρια διαδικασία προσδιορίζεται ένα ξεχωριστό σετ προτύπων που εμπλέκει όλα τα μέλη της ομάδας που συμμετέχει για να κατανοηθεί πλήρως ο ρόλος του καθενός.

Δημοσίευση

Η ομάδα επικοινωνίας μας προσφέρει συμβουλές πάνω στα πλέον αποτελεσματικά μέσα και μεθόδους δημοσίευσης και διατήρησης των Λειτουργικών Προτύπων εντός του περιβάλλοντος εργασίας σας.

Εκκίνηση και Επικοινωνία

Σας συμβουλεύουμε πάνω στις πιο αποτελεσματικές μεθόδους εκκίνησης και επικοινωνίας των Λειτουργικών Προτύπων μέσα στον οργανισμό σας. Σας βοηθάμε να εξελίξετε ενδιαφέροντα και αποτελεσματικά υλικά παρουσίασης και να τα παρουσιάσετε μέσα από εκπαιδεύσεις, on line κλπ.

 


 

Εκπαίδευση

Η πρόβλεψη εκπαίδευσης και υποστήριξης είναι βασική για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος Προτύπων και την επίτευξη υψηλής επίδοσης.

Σας βοηθάμε να εισάγετε τα Λειτουργικά Πρότυπα στην εργασία σας μέσα από μια σειρά ειδικών εκπαιδευτικών λύσεων που περιλαμβάνουν ατομική εκπαίδευση, βασική εκπαίδευση αίθουσας και eLearning. Πιστεύουμε οτι η ποιοτική εκπαίδευση δεν βοηθά μόνο τους ανθρώπους να καταλάβουν τι χρειάζεται να κάνουν αλλά και γιατί το κάνουν όπως επίσης πως επιδρούν οι ενέργειες τους στο περιβάλλον τους.

Εκπαίδευση

Προσφέρουμε εκπαίδευση στον χώρο σας, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί είτε στην αίθουσα, είτε να αποτελέσει ενεργό μέρος follow up αντίστοιχου eLearning. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχεδιάζονται εκ νέου για προσωπική ανάπτυξη, διόρθωση ή ορισμό νέων διαδικασιών.

Αίθουσα

Τα μαθήματα εκπαίδευσης δίνουν την ευκαιρία στα μέλη των ομάδων να μάθουν μέσα σε ένα ανοικτό και υποστηριζόμενο περιβάλλον. Οι εκπαιδευτές μας βοηθούν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πλήρως το κάθε αντικείμενο και τους δίνουν πολλές ευκαιρίες να μιραστούν τις ιδέες τους, να κάνουν ερωτήσεις και να συζητήσουν κοινές πρακτικές.

eLearning

Είτε φρεσκάρετε τις γνώσεις σας ή μαθαίνετε κάτι νέο, οι ενότητες του eLearning εξασφαλίζουν ευέλικτες λύσεις για το ευμετάβλητο σημερινό περιβάλλον εργασίας. Τα μαθήματα μας είναι χωρισμένα ανάλογα με το μέγεθος, ώστε να είναι απλά και ξεκάθαρα στη χρήση και περιέχουν δημοσιοποιήσεις, παραδείγματα και ερωτηματολόγια.

 


 

Συμμόρφωση

Η εκτίμηση της συμμόρφωσης, με την μορφή ελέγχου ή προγραμμάτων αυτοαξιολόγησης, εξασφαλίζει οτι τα πρότυπα σας έχουν εφαρμοσθεί σωστά. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της απόδοσης και τον προσδιορισμό μελοντικής εκπαίδευσης και αναγκών.

Σας εφοδιάζουμε με πλήρεις, πρωτοπόρες εργασιακά λύσεις συμμόρφωσης μέσα από τις δικές μας ομάδες ειδικών με αδιάκοπη υποστήριξη αντίστοιχα εξελιγμένου λογισμικού. Εναλλακτικά μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε πως να στήσετε τα δικά σας προγράμματα ελέγχου συμμόρφωσης.

Μέτρηση

Τα προγράμματα μας παρέχουν κορυφαίες λύσεις πάνω στην μέτρηση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα καθώς και στις ενέργειες που πρέπει να εφαρμοσθούν στις περιοχές που αυτά δεν εφαρμόζονται. Μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε στην επίτευξη μιας σωστής ισορροπίας μεταξύ της ''πολιτικής'' και της ''ανάπτυξης'' των προτύπων με βάση πάντα την μεγάλη εμπειρία μας και την ορθή εφαρμογή άλλων προγραμμάτων.

Σχεδιασμός Ενεργειών

Τα προγράμματα μας παράγουν λεπτομερή πλάνα ενεργειών που απευθύνονται σε όλους τους εμπλεκομένους.

Ανταμοιβή και Αναγνώριση

Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως είναι σωστό να αναγνωρίζονται και να ανταμοίβονται παραδείγματα καλής πρακτικής στην ομάδα ή ατομικά. Μπορούμε να σας προσφέρουμε ιδέες και συμβουλές πάνω στις καλύτερες μεθόδους ανταμοιβής και αναγνώρισης.

 


 

Εργασιακές Υπηρεσίες

Για να επιτύχουμε βέλτιστη εργασιακή επίδοση, είναι βασικό να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες και συστήματα κορυφαίας διοίκησης καθώς και έναν οργανισμό ευέλικτο και ικανό να αντιδρά εγκαίρως στις αλλαγές εργασιακών απαιτήσεων.

Τα συστήματα και οι ειδικοί μας σας βοηθούν να δείτε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της δουλειάς σας άμεσα, γεγονός που σας επιτρέπει να κατανοήσετε καλύτερα τις εργασιακές σας ανάγκες και να χρησιμοποιήσετε τον χρόνο σας πιο αποτελεσματικά. Ειδικευόμαστε στην δημιουργία προσαρμοσμένων λύσεων συστημάτων, διοικητικές υπηρεσίες και την χρήση μελετών για την ακριβή αναγνώριση αυτών των πληροφοριών διοίκησης.

Εξέλιξη Συστημάτων

Οι Ειδικοί Εξέλιξης Συστημάτων και βιομηχανίας συνδιάζουν τις ικανότητες και τις αναφορές τους προκειμένου να σας εξοπλίσουν με συστήματα και δεδομένα λύσεων ανάλυσης τα οποία είναι εύκολα στη χρήση και ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες σας.

Αυτό περιλαμβάνει αποθήκευση των αρχείων σας σε ασφαλές περιβάλλον στα κεντρικά μηχανήματα μας και άμεση πρόσβαση από εσας στις υπηρεσίες αναλύσεων και αναφορών.

Διοικητικές Υπηρεσίες

Η διοικητική μας ομάδα παρέχει εξωτερική υποστήριξη για την υποστήριξη των εργασιακών σας ενεργειών. Αυτό υλοποιείται σε πολλές μορφές συμπεριλαμβάνοντας και την παραγωγή και δημοσίευση κανονικών αναφορών και αρχείων που απαιτούνται για την υποστήριξη σας.

Έρευνες

Είτε χρειάζεστε δικτυακές έρευνες για συλλογή σχολίων πελατών ή συναδέλφων είτε έρευνες αγοράς που να παρουσιάζουν την θέση σας και την ανταγωνιστικότητα σας στην αγορά, μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε την σωστή λύση.

 


 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ή να μας μιλήσετε για τις εργασιακές σας απαιτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για μια άτυπη, χωρίς δεσμεύσεις, συζήτηση.